Alles weten over wandelen in de Hoge Venen

Geplaatst: 20-12-2019

Er zijn maar weinig plaatsen in het land te geven waar de natuur zo mooi is als in de Hoge Venen van de Ardennen en de Eifel. Het is in Europa het enige nog bestaande stuk hoogveen. Het is te vinden in de vierhoek -Malmedy-Eupen-Roetgen-Monschau. Op deze plek is het dan ook zeer aantrekkelijk om te wandelen. Er hangt een aparte sfeer. Waarbij waterlopen een grote rol speelt. Meer informatie over de wandelmogelijkheden is hier te vinden.

De mogelijkheden om te wandelen

In de Hoge Venen is wandelen uitsluitend mogelijk op de daarvoor aangelegde paden. De open veengebieden zijn flink zacht en de hellingen zijn niet te steil voor wandelaars. In de bossen zijn mooie beekvalleien te vinden waar de hellingen wel wat steiler worden. Vooral de bredere paden zijn ook geschikt voor wandelingen met rolstoelen of geschikte kinderwagens met sterkere wielen.

In de bossen zijn honderden kilometers aan boswegen te vinden. Dit betreft zowel verharde als deels verharde verkeersvrije wegen. Dit is aantrekkelijk voor wandelaars die rolstoelen en kinderwagens meenemen. Daarnaast is het zeer geschikt voor fietsers. Bedenk wel dat de padden ruwer, smaller en minder begaanbaar worden naarmate je dieper het bos in trekt. Dit is dus wel belangrijk om rekening mee te houden tijdens de wandeling. Het is ook aan te raden om altijd een kaart van het gebied mee te nemen. Dit geeft de nodige duidelijkheid over de routes en mogelijkheden

Wandelen voor recreanten in de Hoge Venen

De Hoge Venen biedt toegang voor allerlei soorten wandelaars. In dat opzicht is het natuurreservaat bijvoorbeeld opgedeeld in verschillende zones. Er zijn B-zones, C-zones en D-zones. De B-zones mogen altijd betreden worden, maar alleen op de daarvoor aangelegde wegen en met het aanhouden van de strikte regels en markeringen in dit gebied. De C-zones mogen alleen betreden worden met een aangewezen natuurgids. In de D-zones is geen toegang. In het geval van brandgevaar of andere problemen kan de toegang beperkt worden.

De beperkingen kunnen herkennen

Het is belangrijk om de beperkingen die kunnen gelden tijdens het wandelen in het natuurreservaat te kunnen herkennen.

Rode vlag

De rode vlag staat voor brandgevaar in het gebied. Dit is vooral aan de orde na de lange droge periodes tussen maart en mei. Dan kan het voorkomen dat toegang tot de Hoge Venen beperkt wordt. Naast de rode vlag zijn dan ook barrières op de paden te zien. Het is in die fases streng verboden om toch de gebieden te betreden. Zo kan brandgevaar worden voorkomen. Door de droge bovenlaag van het veen is er een groot gevaar voor snelle verspreiding van vuur. Dit kan al gebeuren wanneer een smeulende sigaret wordt neergegooid in het gebied. Dit kan tot flinke branden leiden. Blussen is op dat moment zeer lastig.

Er is wel een reeks aan specifieke situaties die tijdens het algemeen verbod door de rode vlag van kracht zijn in het natuurreservaat. Zo zijn het didactische pad van “Poleûr tussen Baraque Michel en Mont-Rigi en het didactische pad van Neûr Lowé” wel begaanbaar. Dat geldt ook voor de weg rond de „Fagne Wallonne“, vanaf het platform Botrange tot de “Haie de Souck”. Daarnaast zijn de verlenging van de Voie Adam in de richting “Chemin de Bêleu” en het pad van de “Vecquée” begaabaar. Ook de brede paden rond het gebied blijven open. Bovendien zijn er talloze andere beschikbare mogelijkheden om in de Hoge Venen te wandelen tijdens deze maanden.

Het beschermen van broedvogels

Ook de bescherming van broedvogels is van belang in dit gebied. Dat geldt bijvoorbeeld voor de korhoen. Die verdient maximale rust om te zorgen voor rustig broeden. Daartoe zijn de volgende regels in gesteld.

Van half maart tot half juni zijn de wandelwegen (Zone B) 33 en 35 lopend van Baraque Michel naar “Bouquet Bastin”, Zone B van de wandelweg die “Steinley” van noord naar zuid doorkruist en de weg die loopt langs de noord – noordwest rand (Hahnestreck), Zone B van de wandelweg die “Kutenhart” doorkruist tussen “Reinartzhof” en “Gethevaerde”, Zone C van “la Fagne Wallonne en la Fagne des Deux Séries” en Zone C van la “Fagne de Cléfaye” en de rand ervan allemaal afgesloten. Van half juni tot eind juli geldt dit voor de wandelpaden 4 en 5 in de “Fagne Wallonne (Drelo)” en de wandelwegen 19 en 21 van de «Fagne des Deux Séries (Brochepierre)”.

Het maximale uit de wandelingen halen

Wandelen op eigen gelegenheid kan leuk zijn. Toch is het vooral ook interessant om te bekijken wat de natuurcentra in het gebied allemaal mogelijk maken. Zo zijn er geleide wandelingen om aan deel te nemen. Die duren een halve of een hele dag. De leiding is in handen van een ervaren natuurgids en kan in het Nederlands en Frans, maar ook in het Duits en Engels worden geleid. Er zijn zowel opties voor groepen als individuen. Wie de C-zones wil bezoeken kan dat alleen met een gids doen. Het gebied heeft plaats voor twee natuurcentra en meerdere natuurverenigingen en wandelclubs. Op die manier zijn regelmatig speciale wandelingen met een specifiek thema te doen. Vaak onder leiding van een gids. Dit is voor iedereen toegankelijk.

De mogelijkheden voor mindervaliden of honden

De Hoge Venen bestaan uit venen en moerassen. Dit maakt het minder gemakkelijk voor mindervaliden. Daarom is hier het specifieke Poleur-Venn-pad ((Mont-Rigi) geschikt voor gemaakt. Op die manier is ook voor mindervaliden optimaal te genieten van de paden. Ook voor honden zijn er opties in het natuurreservaat. Er zijn specifieke paden en het aan de lijn houden is verplicht.

Een speciaal landschap ontdekken

De Hoge Venen bestaan uit veenmosbulten, heidevormen, vennen en broekbossen die altijd nat zijn. Dit maakt wel dat het wandelen in dit gebied alleen geschikt is op de paden. De zeer natte delen maken het toch al niet aantrekkelijk om van de paden af te wijken. Laat je daarbij niet verrassen door het optische grastapijt dat erop groeit. Hieronder zitten diepe modderige slenken. Dit kan tot blessures leiden.

Wie van meer avontuur houdt, heeft waarde van de vlonderpaden en bruggen die door het gebied van veenmosbulten en heide leiden. Je loopt door een bos van berken en wilgen. Daarop groeien uiteenlopende soorten mos. Om uiteindelijk het hoogste te bereiken en te genieten van een bijzonder uitzicht over de glooiende venen.

De aantrekkelijkste paden van de Hoge Venen

Vanaf natuurparkcentrum Botrange zijn Neur Lowe (5 kilometer) en de Moorroute (27 kilometer) aantrekkelijk om te wandelen of fietsen. Vanaf Baraque Micel is Toris Bornes (5 kilometer) aan te raden. Mont Rigi biedt La Poleur (4 kilometer) en is geschikt voor kinderwagens. Vanaf natuurcentrum Ternell zijn Geo-Pfad (30 kilometer) en Brackvenn (4 kilometer) interessant.

Wandelen in de winter

Ook in de winter is het aantrekkelijk om te wandelen in de Hoge Venen. Omdat veel van de paden in de wintermaanden geschikt worden gemaakt voor langlaufen, zijn er ook specifieke paden die vrij worden gehouden voor wandelaars. Die vind je onder andere bij het Natuurparkcentrum Botrange. Ook bij Mont-Rigi en Baraque Michel zijn mogelijkheden om in de winter te wandelen. Op het pad van Botrange en dat van Baraque Michel zijn er zelfs mogelijkheden om de hond mee te nemen als wandelaar. Er zijn voldoende cafés en restaurants open. Ook is er alle gelegenheid om goed te kunnen parkeren.